Så här kan du hjälpa till

"Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte"

Ur scouterna strategi 2015-2025.

Ju fler vuxna som stöttar kårens verksamhet, desto bättre verksamhet kan vi ge våra barn och ungdomar.

Alla vuxna vill eller kan inte vara ledare. Det finns dock många andra viktiga uppdrag - både löpande eller projekt-betonade. Alla uppdrag sker på idéell basis.

Här kan du se vad vi just nu behöver fler som hjälper till med.

Styrelsemedlemmar

Kåren har under de senaste 5-6 åren tredubblat antalet medlemmar och fördubblat antalet avdelningar. Under lång tid har styrelsens medlemmar utöver styrelseuppdraget också varit ledare och även haft andra uppdrag utöver detta. 

I och med att kåren växer behöver vi nu styrelsemedlemmar som kan fokusera på uppdraget att stötta och utveckla kåren vidare utan att det konkurrerar med andra uppgifter.