Avgifter m m

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger, övernattning eller hajk tillkommer dock oftast en extra avgift.  Medlemmar behöver inte sälja lotter, bemanna någon kiosk eller liknande.

Aktuella terminsavgifter 2024

Kategori

Scout på avdelning

Scout inom familjescouting

Avdelningsledare/funktionär

Övriga

Kåren

440

155

-50

140

Distriktet

25

25

25

25

Scouterna

90

90

90

90

Totalt

555

270

65

255

Avgifterna faktureras direkt från Scouterna centralt, inbetalningskort kommer i början av terminen.

För att avsluta medlemskapet kan du läsa vår sida Avsluta medlemsskapet.

Försäkringar

Läs mer om hur scouterna försäkrar sina medlemmar på Scouternas gemensamma webb.