Sånger

Kåren har två sånger som är bra om man känner till.

Morgonsolen

Den lilla visan ”Morgonsolen redan strålar” (se Wikisource för komplett text) sjunger vi i samband med morgonsamling och flagghissning på Lilla Sjödala. Enligt traditionen ska den sjungas i f-dur:

Morgonsolen redan strålar

Högt på blåa himmelen,

Lilla fågeln glättigt sjunger

Från sin gren igen. Bom-bom!

Scoutsången

Scoutsången sjungs i många scoutsammanhang. Sången har egentligen fyra verser men normalt sjunger man bara vers ett och fyra som återges nedan:

Vi äro svenska scouter vi

och löftet som blev givet,

en vårdag brusande och fri,

står på vår panna skrivet.

För Gud, för kung och fosterland,

var än dig livet ställer,

var redo när det gäller,

med hjärta håg och hand


Var redo! Hör den stormens il

som genom världen skrider.

Håll spänd din sträng,

håll blank din pil,

nu är det knoppningstider.

Nu knyta vi vårt syskonband

i kärlek och i gamman

nu smida vi det samman

kring hela Sveriges land

För den som vill höra/öva på finns en YouTube-version: http://www.youtube.com/watch?v=3HZHU0DSLtM