Scoutdräkten

Scoutdräkten

Scoutdräkten i Sverige utgörs av en blå skjorta eller tröja samt scouthalsduk. På scouternas gemensamma webb kan man läsa mer om dräktens utformning och anledningen till att vi har den.

Halsdukar

De flesta kårer har speciella kår-halsdukar. Vår halsduk är röd med ett vitt band. En del av våra Utmanar-avdelningar har under åren haft egna halsdukar. Halsduken skall hållas hårt rullad och bär man skjorta ligger den under kragen.

Märken

Att sy på märkena kan vara en liten utmaning. Här är två bilder som förklarar en del. I huvudsak sätts lägermärken på högersidan. Vill man så kan man själv köpa Sverige/Eu-märket samt världspojk-/världsflickscoutmärket som sys fast övers på höger ärm. Under dessa syr man fast märken från olika läger man varit på.

På höger ficklock sys åldersgruppsmärket fast. Detta delas ut av kåren.

På vänster ärm sys kårnamnet högst upp – delas ut av kåren. Under det sätts distriktsmärket som man köper själv om man vill. Nytt märke kommer eftersom distriktet gjorts om.

Därunder sys deltagarmärken som utdelas ett per termin av kåren i samband med terminsavslutningen. De har olika färg och form beroende på åldersgrupp. Grönt för spårare, blått för upptäckare, orange för äventyrare och rött för utmanare.

Sedan kommer bevismärkena som det finns tre av, simning, knivbevis samt såg/yxa, utdelas efter att man visat att man besitter kunskaperna. Dessa sitter kvar under hela scoutlivet.

Längst ner kommer sedan intressemärkena som också de utdelas av kåren. De placeras med den lilla runda pricken ner till höger. De bör placeras ganska så tätt då det kan bli många med tiden. En del av dem finns i flera steg som t ex de märkena som berör sjukvård och då kan man när man får ett av högre ”rang” ersätta det gamla på skjortan och placera det första på en lägerbålsfilt om det blir ont om plats.

Förbundet har också en bra bild på hur märkena skall placeras. Den kan du se här.